تلفکس : 03191005005

پروژه های تابلوسازی

عنوان پروژه کارفرما
ساخت و فروش یک مجموعه تابلو چدن ریزان جی
ساخت و فروش یک مجموعه تابلو شرکت مهندسی طرحهای برق اصفهان(مطبا)
تامین 5 دستگاه تابلوهای روشنایی سیستم اسمز معکوس ثانویه RO2 شرکت فولاد مبارکه شرکت مجتمع صنایع قائم رضا
فروش یک مجموعه تابلوهای کنترل،حفاظت، AC-DC پست درودزن انرژِی آزما غرب پارسه
تابلو حفاظت 1مجموعه تابلوکنترل 1مجموعه تابلو مارشالینگ 1مجموعه برق منطقه ای فارس
6عددتابلو برق دیواری برق منطقه ای فارس
نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه تابلو AVR شرکت برق منطقه ای زنجان
فروش یک مجموعه تابلوهای روشنایی و یک دستگاه کوبیکل سامان انرژی
تامین تابلو و اصلاح تابلوهای حفاظت CBF,ترانسهای T11,T12 اسلام اباد برق منطقه ای اصفهان
سفارش 3 عدد تابلو برق فولادسفید دشت جهارمحال و بختیاری
فروش یک مجموعه تابلوهای روشنایی AC پویا نیرو
فروش یک مجموعه تابلو پست خرمدشت ماهان انرژی پارتاک
فروش تابلوهای مورد نیاز پست 230/20 کیلوولت مورموری برق منطقه ای غرب
فروش یک دستگاه تابلوی برق حایر تهران
فروش تابلو 20کیلوولت، کنترل و حفاظت پردیس صنعت زنده رود
خرید دو دستگاه تابلو کنترل حفاظت/دو دستگاه تابلو کنتور بازار برق برق منطقه ای فارس
خرید یکدستگاه تابلو 20 کیلوولت برق منطقه ای باختر
ساخت 6 دستگاه تابلو حفاظت برق منطقه ای فارس
2 دستگاه تابلو pdh با کلیه لوازم وتجهیزات پروژه سیاهپوش صفا نیکو سپاهان
1 دستگاه تابلو شامل بدنه داکت سیم سرسیم و… شرکت شیشه ایمنی نگین سپهر اصفهان
5 دستگاه تابلو کنترل سیستمGIS صفا نیکو سپاهان
9 دستگاه تابلو AC برق منطقه ای فارس
2 دستگاه تابلو حفاظت ترانس و کنترل ترانس ایستگاه توربین برق منطقه ای فارس
خرید 8 تابلو حفاظت خط 230/60کیلوولت ابشار برق منطقه ای اصفهان
قرارداد خرید ومونتاژ وسیم بندی تابلو پروژه پارس حیات شرکت صفانیکو
خرید ،نصب و راه اندازی 50دستگاه تابلوطرح ریتال پروژه پالایشگاه شرکت صفانیکو
ق خرید 5 دستگاه تابلو برق برای پروژه نیروگاه 8 مگاوات شرکت ایتکو شرکت توربین توان گستر ایرانیان
قرارداد خرید تابلو برق شرکت ایتکو شرکت توربین توان گستر ایرانیان
ساخت تابلوهای AC/DC (MIS فولاد مبارکه) صفانیکواحیا فرآیند
فروش تابلوهای کنترل و حفاظت پست 63 کیلو ولت شرکت صفا فولاد
قرارداد فروش تایلو برق مجمر شرکت تعاونی الکتروبرق مجمر
تابلوهای MIS2-NIS2-AIS فولاد مبارکه صفانیکو -احیا فرایند
قرارداد فروش تابلو رهپا نیرو صفاهان رهپا نیرو صفاهان
تابلوهای فراب کویر صفانیکو
خرید تابلو های پروژه فولاد خراسان صفانیکو
قرارداد خرید تابلوهای اسپکه صفانیکو
فروش تابلو کنترل (میمیک ) طرح فیکس پروژه برق سبا صفافولاد
انجام خدمات مهندسی پروژه مونوریل قم صفانیکو
فروش 8 دستگاه تابلو MV و LV توربین مپنا-توگا توگا
خرید تابلوهای مونوریل قم صفانیکو
فروش تابلوی حفاظت و کنترل توسعه برق سبا صفافولاد
فروش 28 تابلوی حفاظت و5دستگاه تابلوی AVR بخشی از 4پست زنجان صفافولاد
فروش تابلوی باتری بانک (پروژه توسعه برق سبا) صفافولاد
فروش تابلوهای محلی تصفیه خانه فولاد سبا صفافولاد
قرارداد تابلو های پروژه چهارپست زنجان صفانیکو
فروش7تابلوی کنترل درارتباط با پروژه ی برق رسانی تصفیه خانه فولاد سبا صفافولاد
فروش تابلو کنترل (میمیک ) طرح فیکس پروژه برق سبا صفافولاد
خرید تابلوهای توربین مپنا -توگا نوژان
خرید تابلوهای AC/DC پروژه بغلان و کندوز افغانستان صفانیکو
فروش تابلو پروژه داران صفانیکو
قرارداد تابلو های AC/DCپست هفت الماس با تجهیزات کامل صفانیکو
فروش تابلوهای کنترل فولاد سبا صفافولاد