تلفکس : 03191005005

قبل
بعدی

پروژه های

تابلوسازی

تامین

تجهیزات

پروژه های EPC

پروژه های EPC

 • طراحي ،نصب ، تست ، راه اندازي تعويض رله هاي حفاظتي كليه فيدرهاي فشارمتوسط وضعيف پالايشگاه اصفهان ( حدود 500 فيدر)
 • انجام طراحي ،خريد تجهيزات و نصب وتست راه اندازي وتعويض رله هاي حفاظتي فيدرهاي پست 63 كيلو ولت MISفولاد مباركه به صورت EPC
 • انجام خريد تجهيزات تجهيزات و نصب وتست راه اندازي وعمليات وعمليات ساختماني ساختماني پست كيلو ولت مورچه خورت به صورت EPC
 • انجام عمليات طراحي ،تهيه ونصب ،تست وراه اندازي تابلوهاي حفاظتي پست برق 20/63 كيلو ولت پالايشگاه گاز ايلام
پروژه های طراحی

پروژه های طراحی

انجام خدمات مهندسي پروژه هاي پستهاي برق بالغ بر 100 پروژه از جمله :

 • انجام خدمات مهندسي پروژه هاي پستهاي برق بالغ بر 100 پروژه از جمله
 • پست 20/230/400 كيلو ولت بافق-برق منطقه اي يزد
 • پست سوئيچگير 400 كيلو ولت سفيدآبه- برق منطقه اي سيستان وبلوچستان
 • پست 20/132/400 كيلو ولت بهرمان-برق منطقه اي كرمان
 • پست 20/230 کیلو ولت پلیمر كرمانشاه-برق منطقه اي غرب
 • توسعه پست 230 كيلو ولت بيستون-برق منطقه اي غرب
پروژه های تابلوسازی

پروژه های تابلو سازی

 • ساخت تابلوهاي كنترل
 • ساخت تابلوهای حفاظت
 • ساخت تابلوهای AC و DC
 • تاييديه شركت توانير جهت ساخت تابلوهاي فوق

این کارخانه در زمینی به مساحت 1,000 متر مربع احداث گردیده است و در حال حاضر توانایی ساخت تابلوهای کنترل ، حفاظت ، اسکادا و تابلوهای توزیع AC و  DC را با کیفیت و متناسب با سلیقه و خواست کارفرمایان محترم را دارد و هم اکنون در واحد R&D این شرکت مشغول بررسی و راه اندازی خط تولید تابلوهای فشار متوسط معمولی و GIS می باشد.

گواهینامه ها و استاندارد ها