تلفکس : 03191005005

پروژه های بخش طراحی

عنوان پروژه کارفرما
پروژه احداث دوبی خط 63 در پست صدوق (قرارداد خدمات مهندسی) ماهان انرژی پارتاک
پروژه افزایش ظرفیت پست سیار 230/63/20 کیلو ولت شکوهیه(قرارداد خدمات مهندسی) ماهان انرژی پارتاک
پروژه احداث دوبی خط 63 در پست صدوق (قرارداد خدمات مهندسی) ماهان انرژی پارتاک
طراحی پست توسعه بی 132 کیلوولت در پست کارخانه پارس فولاد سبزوار صفافولاد سپاهان
انجام خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی برای احداث یک دستگاه پست63کیلوولت اختصاصی، احداث خط 63کیلوولت دو مداره، احداث دوبی خط در پست 230/63مهیار چدن ریزان جی
طراحی،نصب و راه اندازی سیستم DCS شرکت صفا فولاد سپاهان
انجام خدمات مهندسی شامل طراحی کامل مدارک پست خرمدشت ماهان انرژی پارتاک
طراحی،تامین و اجرای کنتورهای بازار برق، رویت پذیری، ایجاد اینترلاک بین پست قائد و نیروگاه خورشیدی10مگاوات لامرد مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه
دوره آموزش DCS پروژه سیاهپوش صفانیکو سپاهان
تهیه و طراحی نقشه های نهائی interconnection diagramسایت شرکت کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان
خرید خدمات مهندسی و طراحی پست 63/20 kv پروژه سلیمان داراب صفانیکو
فروش خدمات ساختمانی ،مهندسی و طراحی پست 63KV پروژه پارس حیات شرکت صفانیکو
ارائه خدمات مهندسی مزرعه بادی سیاهپوش صفا نیکو سپاهان
طراحی و راه اندازی واجرا پست63/20کیلو ولت گلسار رشت صفانیکو سپاهان
طراحی و نصب و راه اندازی سیستم DCS زیمنس (ذوب آهن) صفافولاد
قرارداد خدمات نصب ، برنامه ریزی و راه اندازی رله های حفاظتی مربوط به نیروگاه کوهرنگ آب منطقه ای اصفهان
طراحی-نصب-تست و راه اندازی رله های حفاظتی پست 63 کیلوولت فولاد مبارکه
قرارداد خدمات طراحی، نصب و راه اندازی پست AIS احیا فرآیند اسپادانا (صفافولاد)
طراحی ،نصب و راه اندازی بخش 63 کیلو ولت پالایش گاز ایلام
انجام خدمات مهندسین فولاد سپید فراب کویر صفانیکو
خدمات مهندسی پروژه پست 400 کیلوولت فولاد خراسان صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه پست 132/33 کیلوولت فاز12 پارس جنوبی صفانیکو
خدمات طراحی الکتریکی و ساختمانی و تاسیساتی پروژه مسکن مهرفولادشهر صفانیکو
قرارداد خدمات طراحی الکتریکی پروژه آران و بیدگل2 صفانیکو
انجام خدمات مهندسی 4 پست زنجان صفانیکو
انجام خدمات مهندسی سیستم DCS چهارپست و تکمیل طراحی پروژه هشت پست زنجان صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پست 400/33kv سبا صفافولاد
انجام خدمات مهندسی پروژه توسعه پست400/132کیلوولت عسلویه صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه احداث پست 400/63/20کیلوولت بهرمان صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه احداث پست400کیلوولت سفیدابه صفانیکو
انجام خدمات مهندسی بخش ساختمانی برای مناقصات صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پستهای بافق، یزد2، چغارتو جادرملو صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه دربندیخان عراق صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پستهای الفرات و البعث سوریه صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه های افغانستان-احداث پست های قندوز و بغلان صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه توسعه پست 230کیلوولت سد دز صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه توسعه سه پست یزد صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه احداث و توسعه 5 پست یزد صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه پلیمر کرمانشاه صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه احداث پست 230/63کیلوولت داران صفانیکو
انجام خدمات مهندسی پروژه احداث پست132/20کیلوولت پتروشیمی مهاباد صفانیکو