تلفکس : 03191005005

پروژه های بخش اجرا و EPC

عنوان پروژه کارفرما
احداث حفاظ محوطه ساختمان حراست و فنس بلوار ورودی کامیونها و لاگون سایت مجتمع شرکت کود شیمیایی لردگان شرکت کود شیمیایی لردگان
اجرای عملیات نصب، تست و راه اندازی تجهیزات پست برق فولاد سبزوار صفافولاد سپاهان
نصب و راه اندازی PMU در پستهای 230کیلوولت صفه و سپاهان شرکت برق منطقه ای اصفهان
نصب و راه اندازی PMU در پستهای 230کیلوولت اردستان و راوند شرکت برق منطقه ای اصفهان
انجام عملیات حمل و نصب و تست و راه اندازی تجهیزات دو بی در پست 230 کیلوولت مهیار گوهر تجارت نفش جهان
قرارداد تکمیل نصب و راه اندازی پست اختصاصی 63/20 کیلووات کوهپایه شرکت پردیس صنعت زنده رود
نصب و راه اندازی PMU در پست 400 لردگان شرکت برق منطقه ای اصفهان
توسعه پستهای 63 کیلوولت کاشان1 و محتشم کاشانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
نصب و تست و راه اندازی بخش LV قسمت 132کیلوولت پست132/400کیلوولت لردگان(به همراه تست رله های حفاظتی) شرکت فنی مهندسی کنترل قدرت
تامین تجهیزات مورد نیاز و انجام عملیات اجرایی توسعه و تکمیل پست های 63/20 کیلوولت فارسان و جاده شیراز برق منطقه ای اصفهان
توسعه فیدرخانه در پست 63/20 کیلوولت امیرکبیر برق منطقه ای اصفهان
نصب کنتورهای مصرف داخلی در پستهای فوق توزیع برق منطقه ای اصفهان
توسعه فیدرخانه پست 63/20کیلوولت مینادشت برق منطقه ای اصفهان
بهینه سازی سیستم زمین پستهای63کیلوولت سیمان اصفهان و صائب برق منطقه ای اصفهان
عملیات تامین تجهیزات، حمل، اجرا و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی اقلام توسعه بخش132کیلوولت پست 400/132کیلوولت کارخانه کودشیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان
عملیات تامین اجرا و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پست132کیلوولت پست gisکارخانه کودشیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان
تامین برق موقت با استفاده از GIS موجود در سایت و عملیات نصب و راه اندازی ترانس 63/20 کیلوولت مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان
کارهای مازاد بر قرارداد پیمان نوسازی رله های حفاظتی پست 63 پالایش گاز ایلام
مونتاژ ،نصب ،تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور و دو مجموعه changeover پست چهلستون برق منطقه ای اصفهان
احداث پست 63/20 کیلو ولت مورچه خورت2 برق منطقه ای اصفهان
قرارداد کابل کشی 20kv خط دوم سالن گاز شرکت توگا
اجرای شبکه آرتینگ شرکت پالایش قطران ذغال سنگ
نصب، آزمایش و راه اندازی کلیه تجهیزاتپست شرکت صنایع هفت الماس صفانیکو
عملیات اجرایی برق پروزه مخازن شهیداحمدکاظمی خاتم الانبیاء
عملیات اجرایی موردنیاز جهت پست230/20کیلوولت هفت الماس صفانیکو
اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی احداث پست فوق توزیع فلارد(طرح غیر عمرانی) شرکت برق منطقه ای اصفهان
انجام عملیات اجرایی دیوارکشی با آجر به منظور محصور نمودن محوطه پست های برق 63/20 کیلو ولت اطشاران و قدس شرکت برق منطقه ای اصفهان
احداث ساختمانهای حراست نگهبانی، درب ورودی و پارکینگ مسقف سایت شرکت کود شیمیایی اورده لردگان کود شیمیایی اوره لردگان
ق عملیات تکمیلی ساختمانی دو پست 63/20 کیلو ولت مورچه خورت برق منطقه ای اصفهان
پیگیری و نظارت بر عملیات ساختمانی توگا صفانیکو
اجرای عملیات ساختمانی پروژه احداث پست 400/63/20کیلوولت داران صفانیکو